Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai

Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai

Kaina
€ 7.89

Kainų fiksavimo data: 16.07.2019

Loading

Aprašymas

Knyga "Maosios Lietuvos etnografiniai kaimai" skaitytojus supaindins su savitu lietuvikosios kaimikosioskultros variantu, imtmeiais gyvavusiu Maojoje Lietuvoje irokupacinio soviet reimo sunaikintu po 1944 m.Apraoma j istorin raida, pai gyvenviei bei j sodyb pokyiai, kaim pltra (kai kada ir sunykimas), tenyki gyventoj verslai ir gyvenimo ypatybs. Apibdinami vairaus pobdio kaimai buvusiame Klaipdos krate - nuo buvusio pajrio vej kaimo Karklinink / Karkls iauriau Klaipdos iki buvusio pasienio kaimo Antveni tarp Smalinink ir Jurbarko. Lietuvai atgavus Nepriklausomyb daug raoma apie vairi etnokultrini region (Auktaitijos, emaitijos, Dzkijos, Suvalkijos) kaimus. Btent lietuvikuose kaimuose iliko ir isivyst lietuvikoji tautin kultra, ten formavosi dabartin lietuvi nacija (dl i prieasi sovietins okupacijos deimtmeiais varyti senj kaim tyrimai, vengta j objektyvaus apibdinimo).Iki iol maiausiai inoma apie Maosios Lietuvos (sovietmeiu suniokoto regiono, praradusio beveik visus savo senuosius gyventojus) tradicinius kaimus, kur kelis imtmeius buvo ilikusi lietuvi kalba bei senieji baltikieji paproiai. Sovietmeiu to krato tyrimai buvo nepageidautini, publikacij apie tradicin lietuvinink gyvenim senuosiuose kaimuose nebuvo.Nuo 1980 m. Maosios Lietuvos kultros paveld tyrs (sovietmeiu ir neoficialiai) dr. Martynas Purvinas per tris deimtmeius surinko gausi mediag apie savitus to regiono kaimus.Maosios Lietuvos senj kaim specifik lm tiek krato istorins raidos aplinkybs, tiek ir tenykts gamtos ypatybs. Ten gyventa Baltijos jros ir Kuri mari pakrantse, potvyni uliejamoje Nemuno deltoje ir didij pelkyn pakraiuose. Ten kitaip nei Didiojoje Lietuvoje klostsi saviti gyventoj verslai ir j gyvensenos pobdis, atsispindjs ir savotikuose krato kaimuose. Taip Kuri nerijos gyvenvietse tarp pustomo smlio kop gyveno kopininkai, jros mari ir upi pakrantse uvininkai (vejai), uliejamose pievose pievininkai, sausintose pelkse pelkininkai, dirbam emi plotuose laukininkai (emdirbiai). Skyrsi j sodybos bei pastatai, kaip ir pats gyvenimo bdas.Savotikai klostsi ir viso krato gyvenimas. Dar 1807 m. Prsijos valstybje panaikinus baudiav, senj kaim gyventojai iekojo nauj versl, prisitaikydavo prie besikeitusio gyvenimo ypatum. Kartu krate ilgai buvo ilik senoviniai paproiai, rykios lituanizacijos tendencijos (lmusios lietuvi kalbos bei senj tradicij ilikim). Ten klostsi savitas lietuvikosios kaimikosios kultros variantas, iki iol maai apibdintas publikacijose.Rengiamoje knygoje "Maosios Lietuvos etnografiniai kaimai" apibdinami 39 senieji Maosios Lietuvos kaimai dabartiniuose Klaipdos, iluts, Taurags ir Jurbarko rajonuose bei Paggi savivaldybje. Apibdinama j istorin raida, pai gyvenviei bei j sodyb pokyiai, kaim pltra (kai kada ir sunykimas), tenyki gyventoj verslai ir gyvenimo ypatybs. Apraomi vairaus pobdio kaimai buvusiame Klaipdos krate (Maosios Lietuvos iaurinje dalyje) nuo buvusio pajrio vej kaimo Karklinink/ Karkls iauriau Klaipdos iki buvusio pasienio kaimo Antveni tarp Smalinink ir Jurbarko.Knygoje "Maosios Lietuvos etnografiniai kaimai" pirm kart Lietuvoje isamiai apraoma io specifinio etnokultrinio regiono gausi kaim raida, pasiremiant vairiais istoriniais altiniais bei ilgameiais natriniais autoriniais tyrimais. Knyg iliustruota autoriaus bei istorinmis fotonuotraukomis, kuriose ufiksuoti senieji pastatai bei sodybos (ne visi j iliko iki ms dien).


Panašios prekės

Lietuvių literatūra

Žemaičiai. XX a. - XXI a. pradžia

€ 9.36
Knygų išpardavimas

Parodymai

€ 2.59
Lietuvos nacionalio muziejaus leidiniai

Gedimino Petraičio išeivijos dailės rinkinys

€ 14.99
Knygų išpardavimas

Aušrų migla

€ 7.99

Žiūrėję šią prekę, taip pat žiūrėjo


Atsiliepimai, komentarai, nuomonės

Jei norite rašyti atsiliepimą, maloniai prašome Prisijungti